مجموعه مدارس سلام - منطقه 1 و 3
 


 

 

مجموعه مدارس سلام با نگاهی همه جانبه نسبت به امر تربیت و آموزش بدنبال موفقیتهای بی بدیل آموزشی در کنکورهای سراسری و المپیادهای کشوری و جهانی در مدارس دبیرستان با 25 شعبه در شهر تهران اقدام به تاسیس مدارس ابتدائی نموده است و شعار از دبستان تا دانشگاه با سلام ، عملی شد.
مجموعه مدارس ما با تکیه بر اصول انسان سازی در یک جامعه سالم و پرورش انسان های موفق در زمینه های مختلف اجتماعی و تحصیلی و ارائه راهکارهای مناسب در طی سیزده سال فعالیت خود بستر مناسبی را برای آموزش وپرورش فرزندان این سرزمین فراهم کرده است . از ملزومات یک جامعه رو به رشد یادگیری مستمر شهروندان آن است .

 


راهنمایی پسرانه سلام اسلام

مشاهده وب سايت...

پیش دبستان و دبستان سلام پیروز

مشاهده وب سايت...

پیش دبستان و دبستان سلام یاسین

مشاهده وب سايت...

پیش دبستان و دبستان پسرانه سلام صادقیه

مشاهده وب سايت...

پیش دبستان و دبستان سلام فرشتگان

مشاهده وب سايت...

دبیرستان پسرانه سلام تجریش

مشاهده وب سايت...

دبیرستان دخترانه سلام فرمانیه

مشاهده وب سايت...

دبیرستان پسرانه سلام دیباجی

مشاهده وب سايت...

دبیرستان پسرانه سلام یاسین

مشاهده وب سايت...

مدرسه راهنمایی دخترانه منطقه 1

درحال تاسیس

دبستان و پیش دبستان دخترانه منطقه 3

درحال تاسیس

راهنمایی دخترانه منطقه 3

درحال تاسیس

راهنمایی پسرانه منطقه 3

درحال تاسیس